مقالات

بررسی نقش فروش لوازم آتش نشانی بر ریسک حریق بازار تهران

فروش لوازم آتش نشانی

امروزه یکی از مهمترین مشکلات جوامع شهری عدم وجود فروشگاه های معتبر فروش لوازم آتش نشانی و توسعه بدون برنامه شهر می باشد. این مسئله در مراکز تجاری با شدت بیشتری وجود دارد. طوری که بسیاری از بافت های قدیمی بدون اینکه تغییر کاربری در آنها صورت گیرد و مجهز به لوازم آتش نشانی شوند با وضعیت سابق تغییر کاربری پیدا کرده اند. در پژوهش حاضر، به نقش فروش لوازم آتش نشانی شامل سیستم های اطفا حریق و اعلام حریق و همچنین خاموش کننده های دستی بر ریسک حریق بازار تهران (راسته بازار کفاش ها) پرداخته شده است. جامعه پژوهش، شامل 217 باب از مغازه های راسته بازار کفاش هاست که به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه بوده که توسط محقق تدوین در آن معیارهای اصلی مشخص شده است. این معیارها شامل شدت، احتمال و شناسایی بوده و میزان ریسک حریق ناشی از نبود یا کمبود فروش لوازم آتش نشانی مناسب در بازار کفاش ها در مجموع و بر مبنای هر مغازه و همچنین نوع هر مغازه به لحاظ بافت قدیم یاجدید بودن آن ، بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد، وضعیت ریسک حریق در مغازه ها وسایر اماکن بازار کفاش ها از جهت لوازم آتش نشانی در وضعیت مناسب و قابل قبولی نبوده و نیازمند انجام اقدامات فوری می باشد. از این رو سایت ما در زمینه فروش لوازم آتش نشانی به شما خدمت رسانی می کند.

امتیاز دهید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *